đóng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách sử dụng bitwallet

Thay đổi địa chỉ email của bạn

bitwallet cho phép bạn thay đổi địa chỉ email sau 6 tháng kể từ khi bạn đăng ký tài khoản.
Sau khi hoàn tất quy trình thay đổi trên trang “Cài đặt”, hãy nhấp vào liên kết sẽ được gửi đến địa chỉ email mới của bạn để hoàn tất thay đổi.

Phần này giải thích quy trình thay đổi địa chỉ email của bạn.


1. Chọn “Cài đặt” (①) từ menu và nhấp vào “Thay đổi” (③) trong “Địa chỉ email” dưới “Bảo mật” (②).

Nếu chưa đến 6 tháng kể từ khi bạn đăng ký tài khoản hoặc chưa đến 6 tháng kể từ lần thay đổi cuối cùng, bạn không thể thay đổi địa chỉ email mới của mình.

2. Trên màn hình “Thay đổi địa chỉ email”, xác nhận rằng địa chỉ email đã đăng ký hiện tại được hiển thị trong “Địa chỉ email đã xác minh” (①), nhập “Địa chỉ email mới” (②), rồi nhấp vào “ Tiếp theo” (③).

3. Xác nhận các thay đổi trên màn hình xác nhận.
Nhập “Mã xác thực” (①) cho Xác thực 2 yếu tố và nhấp vào “Gửi email xác nhận” (②).

Nếu bạn chưa thiết lập Xác thực 2 yếu tố, hãy nhập “ID bảo mật” (①) thay vì “Mã xác thực” và nhấp vào “Gửi email xác nhận” (②).

4. Khi thông báo “Đã gửi thành công” hiển thị, “Liên kết đặt lại địa chỉ email” sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn muốn thay đổi.
Nhấp vào “Đóng”.

5. Một email có tiêu đề “Liên kết đặt lại địa chỉ email” sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn muốn thay đổi.
Email sẽ bao gồm một liên kết để xác nhận địa chỉ email của bạn. Nhấp vào liên kết để xác nhận địa chỉ email của bạn.

Liên kết để thay đổi địa chỉ email của bạn sẽ hết hạn trong vòng một giờ sau khi liên kết được gửi. Nếu liên kết thay đổi địa chỉ email của bạn đã hết hạn, vui lòng thay đổi lại địa chỉ email của bạn từ đầu.

6. Khi thông báo “Đã xác nhận địa chỉ email của bạn”. màn hình xuất hiện, việc thay đổi địa chỉ email đã hoàn tất. Nhấp vào “Đăng nhập” để chuyển sang màn hình Tóm tắt.

7. Chọn “Cài đặt” (①) và xác nhận rằng địa chỉ email của bạn (③) đã được thay đổi trong “Bảo mật” (②).

8. Sau khi thay đổi hoàn tất, một email có tiêu đề “Thay đổi thông tin đăng ký (thông tin khách hàng) đã hoàn tất” sẽ được gửi đến địa chỉ email sau khi thay đổi.
Vì lý do bảo mật, email sẽ không chứa thông tin chi tiết về thay đổi.

Hướng dẫn sử dụng hàng đầu
Trang hiện tại