đóng

Giải pháp thanh toán

Giải pháp thanh toán toàn cầu tại bitwallet

Giải Pháp Thanh Toán bitwallet

bitwallet đã và đang cung cấp giải pháp thanh toán hướng đến kinh doanh trực tuyến, đảm bảo hàng triệu giao dịch được xử lý an toàn trên nền tảng của chúng tôi. Cơ sở hạ tầng thanh toán của chúng tôi bao gồm dịch vụ thu nợ thanh toán bằng thẻ tín dụng, tích hợp ví API, Dịch vụ cổng ủy quyền.

Tất cả các giải pháp thanh toán

Dịch vụ thu hộ thanh toán thẻ tín dụng

Dịch vụ thu hộ thanh toán thẻ tín dụng

bitwallet cung cấp hỗ trợ thanh toán cả mặt trước và mặt sau cho khách hàng và người bán thương mại điện tử, đồng thời dịch vụ thẻ tín dụng của chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng hỗ trợ các thương hiệu quốc tế như Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, Discover và JCB.

Tuân thủ đầy đủ PCI DSS Phiên bản 3.2 đã được phê duyệt

Tích hợp ví API

Tích hợp ví API

bitwallet hỗ trợ tích hợp liền mạch API dịch vụ thanh toán vào hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn, cho phép nhiều tính năng trực tiếp khác nhau như thẻ tín dụng và thanh toán ngân hàng, nền tảng thanh toán tất cả trong một.

Trang hiện tại