đóng

Tiền gửi

Việc gửi tiền vào ví hoạt động như thế nào?

 • Deposit

 • Withdraw

 • Payment

 • Exchange

  • Deposit to Wallet

  • Amount to Store

  • Withdraw from Wallet

  • Quantity to Withdraw

  • Send from Wallet

  • Quantity to Send

 • Amount

  To

Close

Giả lập

Thực hiện các yêu cầu thanh toán của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng cách sử dụng chuyển khoản tài khoản ngân hàng để nạp tiền và thực hiện thanh toán. bitwallet cung cấp nhiều phương thức chuyển khoản ngân hàng khác nhau được trang bị các tính năng bảo mật tiên tiến nhất.
Trải nghiệm thanh toán miễn phí từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Nạp tiền để thanh toán bằng nhiều cách khác nhau Tiền tệ

bitwallet hỗ trợ nhiều phương thức chuyển khoản ngân hàng khác nhau, thực hiện thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bạn cho người bán một cách liền mạch và dễ dàng.

bitwallet cũng tuân thủ PCI DSS(*1) khi xử lý tất cả dữ liệu thanh toán của bạn, đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

 • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) được thành lập bởi America Express, Discover, JCB, Mastercard và VISA và họ chia sẻ như nhau trong việc duy trì và bảo mật dữ liệu chủ thẻ.

Phản ánh ngay lập tức! Tiền tệ

Với bitwallet, chúng tôi hứa sẽ thêm tiền vào tài khoản ví của bạn theo thời gian thực cho tất cả các giao dịch thanh toán.

bitwalletなら、無料で法定通貨ウォレットが利用できます

bitwalletは、多通貨通貨オンラインウォレットとして、世界最高水準のセキュリティと、高い柔軟性を備えています。当社では、お客様の大切な法定通貨を、外部環境にさらされることなく、安全かつ便利に管理するプラットフォームを提供しています。

Phí nạp thêm bitwallet

Phương pháp Kênh Phí Số tiền giới hạn nạp tiền
mỗi giao dịch
Chuyển khoản(※1) thông qua nhiều ngân hàng địa phương khác nhau (※2) Từ $0 tùy theo quốc gia(※2) (※2)

Bạn cần giúp đỡ?
Chúng tôi ở đây để hỗ trợ.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi tận tâm phục vụ bạn.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Trang hiện tại