đóng

Đặc tả API

Đặc tả chương trình dành cho nhà phát triển

API web bitwallet

bitwallet cung cấp lời giải thích toàn diện về đặc tả API như API bitwallet và API trao đổi bitwallet cho nhà phát triển. API người bán bitwallet cho phép tài khoản người bán kết nối với các dịch vụ xác thực và thanh toán của chúng tôi để có một môi trường thanh toán liền mạch.

API web bitwallet

API thanh toán bitwallet(BPA)

BPA là API cổng cho giao dịch thẻ tín dụng bitwallet, cho phép quá trình thanh toán dễ dàng (thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng) trên nền tảng bitwallet.

Đặc điểm BPA (Chuẩn bị)


API trao đổi bitwallet(BEA)

BEA là API chuyên trao đổi tiền tệ có sẵn trên nền tảng bitwallet. BEA được chia làm 2 loại là Public API và Secure API. API công khai không sử dụng xác thực người dùng trong khi API bảo mật yêu cầu xác thực. API công khai cung cấp dữ liệu kết hợp như thông tin về giá và API bảo mật đảm bảo tính bảo mật của thông tin, gửi và rút tiền mà nó xử lý thông qua API.

Thông số BEA (Chuẩn bị)


API người bán bitwallet(BMA)

BMA là API mà bitwallet đã triển khai với tính năng ví trên nền tảng của nó. API được chuyên biệt hóa và nhắm mục tiêu cho tài khoản người bán bằng cách tích hợp hệ thống thanh toán bitwallet, các tính năng của ví và cho phép xác thực danh tính OpenID Connect trên trang web của họ.

Thông số kỹ thuật BMA (2024.04.15) phiên bản 2.01

Trang hiện tại