đóng

Tài khoản người bán

Nâng cao dịch vụ gửi và rút tiền hiện tại của bạn bằng cách tích hợp giải pháp thanh toán của chúng tôi vào trang web của bạn. Quản lý giao dịch được thực hiện đơn giản hơn với bitwallet.

Xin chào sự đơn giản, tạm biệt sự phức tạp.
Tất cả những gì bạn cần trong bitwallet.

Hỗ trợ thanh toán kinh doanh tuyệt đối của bạn

Người dùng

Cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản trên website dịch vụ trực tuyến của bạn.

Dịch vụ trực tuyến của bạn

Xác minh thông tin cơ bản và tài khoản của người dùng trước khi phê duyệt đăng ký.

Thanh toán và rút tiền

Thu tiền thanh toán bao gồm phí dịch vụ và hàng hóa, xử lý mọi khoản hoàn trả và rút tiền đặt cọc.

Tận hưởng các dịch vụ sau khi bạn nâng cấp lên tài khoản người bán

Giải pháp hoàn hảo, được thiết kế cho người bán

Xác minh danh tính

Các giấy tờ nhận dạng đã tải lên và bằng chứng về địa chỉ sẽ được xem xét cẩn thận và phản ánh danh tính đã được chứng minh trước khi sử dụng.

API ví

Tích hợp API ví tùy chỉnh cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền phục vụ cho thương hiệu sản phẩm của bạn.

Dịch vụ thu tiền thanh toán

Hỗ trợ nhiều giải pháp thanh toán đa dạng trên nền tảng: thanh toán bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng.

Đăng nhập một lần (SSO)

Truy cập nhiều ứng dụng với bộ thông tin đăng nhập được xác thực bitwallet. Giúp giám sát và tổ chức các hoạt động tài khoản người dùng.

Tài khoản ngân hàng thanh toán

Tài khoản ngân hàng được chỉ định cho người bán dựa trên khu vực hoạt động của họ.

Hệ thống chống gian lận

Thu thập và cung cấp thông tin người dùng cho bất kỳ trường hợp lạm dụng thẻ tín dụng nào như gian lận thẻ tín dụng và lấy tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Trang hiện tại