đóng

Công ty

Thông tin công ty toàn cầu

Về chúng tôi

Kể từ khi thành lập tại Singapore vào năm 2012, chúng tôi đã cung cấp nhiều loại dịch vụ thanh toán cho các nước châu Á và các nước khác trên thế giới. Chúng tôi đã tiếp tục theo đuổi các khả năng cung cấp giải pháp thanh toán tốt hơn cho người bán và khách hàng của họ, đồng thời chúng tôi đã bắt đầu cung cấp dịch vụ “bitwallet” đồng thời nâng cấp dịch vụ của mình. Chúng tôi hiểu và làm quen với những khác biệt giữa các phương thức thanh toán quốc tế trực tuyến và ngành công nghệ trên thị trường tài chính, đồng thời nhận ra rằng sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra và cung cấp nền tảng thanh toán liền mạch cho tất cả chủ doanh nghiệp và khách hàng của họ trên toàn thế giới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ bitwallet, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn các tùy chọn sau.

Để được hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc mở tài khoản, cách sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Dành cho thương gia

Nếu bạn là thành viên của người bán hoặc đang cân nhắc đăng ký làm người bán, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Dành cho các câu hỏi về phương tiện truyền thông

Nếu bạn là thành viên của giới truyền thông hoặc muốn liên hệ vì mục đích truyền thông hoặc tiếp thị, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trang hiện tại