đóng

Liên hệ chúng tôi

Yêu cầu dịch vụ

Dành cho các câu hỏi về phương tiện truyền thông

Dành cho các câu hỏi về phương tiện truyền thông

Nếu bạn là thành viên của giới truyền thông hoặc muốn liên hệ vì mục đích truyền thông hoặc tiếp thị, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

E-mail

Có sẵn: 24 giờ
Giờ hoạt động: Thứ Hai đến Thứ Bảy, 9:00 ~ 17:00 (JST)

media@bitwallet.com

(Vui lòng thay đổi “@” thành ký tự nửa độ rộng để gửi e-mail)

Gọi cho chúng tôi

Có sẵn: 24 giờ

対応時間:平日 9:00~17:00 *日本時間

+65-6221-0111

(Gọi quốc tế: Singapore)

Để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới (Covid-19), chúng tôi sẽ tạm dừng hỗ trợ qua điện thoại trong thời gian này theo yêu cầu của chính phủ. Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến địa chỉ email trên. Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này. sự bất tiện gây ra và cảm ơn sự thông cảm của bạn.

Trang hiện tại