đóng

Biểu đồ tiền tệ theo thời gian thực

Xem tất cả sản phẩm giao dịch (tiền tệ)

Danh sách tiền tệ

bitwallet xử lý 4 loại tiền tệ chính: USD, JPY, EUR và AUD.

Biểu đồ tiền tệ theo thời gian thực

Period:
Shown:

Time

2017.09.09 11:45:22 Now

 • USDJPY
  USD / JPY
  • Sell

   DOWN

   105.035

  • Buy

   DOWN

   109.054

  ZOOM

 • EURJPY
  EUR / JPY
  • Sell

   DOWN

   105.035

  • Buy

   DOWN

   109.054

  ZOOM

 • JPYJPY
  JPY / JPY
  • Sell

   DOWN

   105.035

  • Buy

   DOWN

   109.054

  ZOOM

 • AUDJPY
  AUD / JPY
  • Sell

   DOWN

   105.035

  • Buy

   DOWN

   109.054

  ZOOM

The list above is only for reference. Please note the actual rate will be applied at the time of transaction.

USDJPY
USD / JPY

Sell

DOWN

110.035

Buy

DOWN

110.038

Period:

CLOSE

EURJPY
EUR / JPY

Sell

DOWN

110.035

Buy

DOWN

110.038

Period:

CLOSE

JPYJPY
JPY / JPY

Sell

DOWN

110.035

Buy

DOWN

110.038

Period:

CLOSE

AUDJPY
AUD / JPY

Sell

DOWN

110.035

Buy

DOWN

110.038

Period:

CLOSE

Bạn cần giúp đỡ?
Chúng tôi ở đây để hỗ trợ.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi tận tâm phục vụ bạn.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Trang hiện tại