ជិត

ក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនសកល

អំពី​ពួក​យើង

ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងរបស់យើងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំ 2012 យើងបានផ្តល់នូវសេវាកម្មទូទាត់យ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រទេសអាស៊ី និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។ យើង​បាន​បន្ត​បន្ត​តាម​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ដំណោះ​ស្រាយ​ការ​ទូទាត់​ឱ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ដល់​ពាណិជ្ជករ និង​អតិថិជន​របស់​ពួក​គេ ហើយ​យើង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ផ្តល់​សេវា "bitwallet" ខណៈ​ពេល​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សេវាកម្ម​របស់​យើង។ យើងយល់ និងស្គាល់ខ្លួនយើងអំពីគម្លាតរវាងវិធីបង់ប្រាក់អន្តរជាតិតាមអ៊ីនធឺណិត និងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ហើយទទួលស្គាល់ថាបេសកកម្មរបស់យើងគឺបង្កើត និងផ្តល់វេទិកាទូទាត់គ្មានថ្នេរសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ និងអតិថិជនរបស់ពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោក។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម bitwallet សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយជ្រើសរើសជម្រើសខាងក្រោម។

សម្រាប់ការគាំទ្រអតិថិជន

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងការបើកគណនី ការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក ឬសេវាកម្មរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅទីនេះ។

សម្រាប់ពាណិជ្ជករ

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកនៃពាណិជ្ជករ ឬកំពុងពិចារណាចុះឈ្មោះជាពាណិជ្ជករ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅទីនេះ។

សម្រាប់ការសាកសួរសារព័ត៌មាន

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬមានបំណងចង់ទាក់ទងសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ ឬទីផ្សារ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន