đóng

Bảng chú giải

Bảng chú giải các thuật ngữ thường dùng trong Ví

「お」からはじまる用語一覧

2 Thông tin

ủy quyền

Ủy quyền là quá trình hỏi công ty phát hành thẻ tín dụng xem thẻ có thực sự hợp lệ khi sử dụng hay không.


Osaifu-Keitai

Osaifu-Keitai (Ví di động) là điện thoại di động được trang bị chip IC không tiếp xúc được gọi là chip FeliCa. Nó rất thuận tiện vì việc thanh toán có thể được thực hiện bằng cách chỉ cần giữ thiết bị trên đầu đọc ở cổng soát vé nhà ga hoặc tại máy tính tiền của cửa hàng tiện lợi.


Bảng thuật ngữ hàng đầu
Trang hiện tại