đóng

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các câu hỏi thường gặp về bitwallet ở dạng Hỏi & Đáp.

Có giới hạn số tiền tôi có thể gửi bằng thẻ tín dụng không?

Giới hạn nạp tiền của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ là US$5.000 (tương đương) cho mỗi thẻ. Giới hạn sẽ được thiết lập lại vào ngày đầu tiên mỗi tháng.

Câu hỏi thường gặp hàng đầu
Trang hiện tại