đóng

TIN TỨC

Danh sách các dịch vụ mới và thông cáo báo chí

Thông báo bảo trì hệ thống khẩn cấp

BẢO TRÌ

Cảm ơn bạn đã sử dụng bitwallet.

Việc bảo trì hệ thống sẽ được tiến hành vào những ngày và giờ sau đây.
Là một phần của quy trình này, dịch vụ bitwallet sẽ tạm thời bị đình chỉ vào những thời điểm nhất định.

Ngày và giờ bảo trì

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024 22:00-23:00(GMT+0)
*Thời gian kết thúc có thể thay đổi tùy theo tình hình cập nhật.

Dịch vụ bị ảnh hưởng

Tất cả dịch vụ bitwallet: Không khả dụng trong thời gian bảo trì
(Trang web bitwallet vẫn sẽ hoạt động)

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho tất cả người dùng bitwallet và cảm ơn bạn đã thông cảm.


Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ vì nhóm bitwallet của chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng hơn.

Xem tin tức
Trang hiện tại