đóng

TIN TỨC

Danh sách các dịch vụ mới và thông cáo báo chí

Cập nhật dịch vụ khách hàng COVID-19

Dịch vụ

Cảm ơn bạn đã ủng hộ dịch vụ bitwallet.

Chính phủ Singapore đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về giãn cách xã hội và yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi sẽ không thể chấp nhận cuộc gọi từ số văn phòng của chúng tôi +65 6221 0111 trong thời gian này.

Email hỗ trợ và trò chuyện trực tiếp của chúng tôi sẽ vẫn có sẵn.

Do có một số lượng lớn email đến, chúng tôi mong bạn kiên nhẫn và thông cảm trong khi nhóm hỗ trợ của chúng tôi đang làm việc hiệu quả để trả lời tất cả các email.

Để được hỗ trợ thêm, có thể liên hệ với nhóm bitwallet tại support@bitwallet.com

* Dịch vụ Trò chuyện trực tiếp sẽ bị tạm dừng vào ngày 5 tháng 6.


Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ vì nhóm bitwallet của chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng hơn.

Xem tin tức
Trang hiện tại