đóng

TIN TỨC

Danh sách các dịch vụ mới và thông cáo báo chí

Những thay đổi tạm thời về việc rút tiền khỏi các quốc gia bị trừng phạt

Dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng bitwallet làm giải pháp thanh toán lý tưởng của mình.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ khi nhóm bitwallet của chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng hơn.

Tuy nhiên, người dùng hiện có thể chuyển/rút tiền đến các quốc gia được đánh giá được liệt kê bên dưới với mức bitwallet. Vui lòng lưu ý rằng phí rút tiền bổ sung sẽ được áp dụng cho việc chuyển tiền.

■ Các quốc gia được chấp nhận chuyển tiền cụ thể

BAHAMAS , BELIZE , CAMPUCHIA , ĐẢO CAYMAN , CROATIA , CYPRUS , LIECHTENSTEIN , MACAO , SERBIA , SRI LANKA , UKRAINE , vietnam(※)

■ Phí rút tiền

4.800JPY + 1,0% số tiền chuyển

■ Đồng tiền rút

USD,JPY,EUR

(※) Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2019 hiện tại
(※) Có thể thay đổi tùy theo những thay đổi trong nhu cầu của ngành tài chính


Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ khi nhóm bitwallet của chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng hơn.

Xem tin tức
Trang hiện tại