đóng

TIN TỨC

Danh sách các dịch vụ mới và thông cáo báo chí

Thông báo trì hoãn hệ thống khẩn cấp

Quan trọng

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chúng tôi đang gặp lỗi hệ thống trong tất cả các giao dịch thanh toán và thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018, Thứ Hai (9:00 SGT), một phần dịch vụ gửi tiền không khả dụng.

Nhóm của chúng tôi hiện đang nỗ lực giải quyết lỗi này. Bạn sẽ được cập nhật về tiến độ trong thông báo tiếp theo.


Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn sự hỗ trợ và kiên nhẫn của bạn.

Xem tin tức
Trang hiện tại