malapit na

Gabay sa gumagamit

Gabay sa kung paano gamitin ang bitwallet

Magpadala ng mga code ng seguridad ng API

Para magamit ang bitwallet's API (Application Program Interface), kakailanganin mo ng API security code. Kung mayroon kang merchant account, maaari kang magpadala ng API security code sa iyong nakarehistrong email address sa pahina ng Impormasyon sa Pagpaparehistro at Mga Setting.

Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang pamamaraan para sa pagpapadala ng code ng seguridad ng API.


1. Piliin ang “Mga Setting” (①) sa menu, pagkatapos ay pumunta sa “Mga setting ng Merchant” (②) at i-click ang “Ipadala” (③) para sa code ng seguridad ng API.

2. Kapag lumabas ang screen na "Ipadala ang API Security Code", i-click ang "Ipadala".

3. Kapag ang mensaheng "Matagumpay na Naipadala" ay ipinakita, ang API security code ay naipadala na. I-click ang "Isara".

4. Isang email na pinamagatang "Ipadala ang API Security Code" ay ipapadala sa iyong nakarehistrong email address.
Isasama sa email ang iyong API security code.

Sa bitwallet, ang bawat merchant account ay bibigyan ng merchant ID at API security code. Ang impormasyong ito ay kinakailangan upang ma-access ang bitwallet's API, at ang Merchant ID at API security code ay ginagamit upang matukoy ang account ng Merchant.
Ang Merchant ID ay makikita sa seksyong "Merchant ID" (③) sa "Mga Setting ng Merchant" (②) ng "Mga Setting" (①).

Nangungunang Gabay sa Gumagamit
Kasalukuyang pahina