malapit na

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Mga madalas itanong tungkol sa bitwallet sa Q&A na format.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang personal na account at isang account ng negosyo?

Ang mga personal na account ay para sa iyong mga personal na remittance at resibo. Ang mga account sa negosyo (corporate) ay maaaring buksan ng mga korporasyon at nag-iisang proprietor para sa mga pagbabayad at resibo ng negosyo. Kung gusto mong magbukas ng Merchant account, mangyaring magbukas muna ng Business account.

FAQ Top
Kasalukuyang pahina