ปิด

อภิธานศัพท์

อภิธานคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปใน Wallet

「さ」からはじまる用語一覧

2 ข้อมูล

ระบบไร้ลายเซ็น

ระบบไร้ลายเซ็นคือระบบที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็น


ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมคือเงินที่เพิ่มเข้าไปในจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต


อภิธานศัพท์ด้านบน
หน้าปัจจุบัน